Celostna ureditev pokopališča Verd

7 junija, 2024

Pokopališče v naši skupnosti ima res dolgo brado. Naj povemo, da se o gradnji novega dela, ureditvi in drugih raznih delih na pokopališču govori vsaj 40.let.

Nekaj večjih investicij na pokopališču Verd v zadnjih 40 letih:

-brezplačno se je pridobilo zemljišče 7/1 1194m2 k.o. 2003 Verd od dedičev rodbine Marolt leta 1997
-zgradila se je nova poslovilna vežica okrog leta 1997-1999
-uredila parkirna ploščad 1999
-ojačitev zidu z betonom na strani do Janka Vidmarja leta 2002
-nakup zemljišča 20/6 19 m2 in 20/8 27m2 obe k.o. 2003 Verd od Branko in Sonja Vidmar za namen širitve pokopališča leta 2012
-nakup zemljišča 2/0 678m2 k.o. 2003 Verd od Župnija Vrhnika za namen širitve pokopališča leta 2013
-KS Verd je financirala zamenjavo kritine na cerkvi leta 2015
-zamenjale so se kamnite stopnice leta 2016
-KS Verd je financirala ozvočenje za potrebe cerkve in poslovilne vežice leta 2017
-zamenjala se je kritina na poslovilni vežici 2019

Po vsem tem času se pa še vedno ukvarjamo z istim problemom (ni prostih grobnih mest). Razlogov, da se ta problem doslej še ni rešil je seveda več.

In verjemite naloga kako sedaj pokopališče uredit je mnogo težja kot pred 20.leti. Lokacijska informacija iz leta 2002 je na parih straneh, danes je lokacijska informacija na 24 straneh-to pomeni 24 strani omejitev v prostoru. Da o bližini stanovanjskih objektov niti ne govorim!
V arhivu KS smo našli več idej in študij kje in na kakšen način bi gradili, širili in urejali pokopališče Verd:

-Prva najstarejša idejna zasnova, ki sem jo našel je iz leta 1987 (širitev pokopališča je bila predvidena na zasebna zemljišča v lasti družine Vidmar in takrat Miklavčič, realizacija te zasnove sedaj ni več možna saj so na mejo pokopališča sedaj zgrajeni stanovanjski objekti, poleg tega se v smeri proti družini Vidmar ni odkupilo toliko zemljišča, kot ga je ta idejna zasnova predvidevala).

Druga idejna zasnova iz leta 2002 (širitev pokopališča je bila predvidena na zasebna zemljišča takrat v lasti družine Miklavčič, trenutno pa na tem predelu stojita hiša dvojček in ena samostojna hiša):

-Tretja idejna zasnova iz leta 2015 (širitev pokopališča na tak ali podoben način je ta trenutek še najbolj realna, saj predvideva širitev na zemljiščih, ki so trenutno na razpolago in v lasti KS Verd). Vendar na naj povemo, da je idejna zasnova zgolj idejna zasnova, kar pomeni, da še ni usklajena z vsemi deležniki v prostoru.


Poraja se vprašanje, pa dobro a smo v naši skupnosti sposobni že enkrat speljat postopek do konca in uredit to pokopališče enkrat, da bo mir in se ne bomo pogovarjali več o tej investiciji ampak zgolj še o tekočem vzdrževanju?
Seveda Verd ima veliko problemov, predvsem na področju prometa, pokopališče pa je zgolj samo eden od teh problemov. Ampak zmeraj je nekako ostalo pozabljeno in nihče ni prav resno zagrizel v projekt in bil pri tem vztrajen.
Vsakokratno vodstvo KS se je seveda odločalo katerim problemom se bo bolj posvečalo in katerim manj. In če je kje primanjkovalo sredstev se jih je pač vzelo na pokopališču.

No naj povem, da se bomo potrudili, da bo tokrat drugače in pridemo do končne realizacije!
Sprejeli smo prve a zelo pomembne korake v tej smeri
.

Zapisali smo smernice prihodnje ureditve, na podlagi katerih bi celostno urejali celotno območje pokopališča Verd. Stališče, ki za zavzemam sam in s katerim se strinjamo vsi v svetu je celostna ureditev celotnega območja. Realizacijo oz. gradbeni del lahko, če nam finance ne bodo omogočale vse komplet razdelimo na posamezne sklope. Arhitekturno pa zajemimo celotno območje, da bomo točno vedeli kakšna bo končna podoba celotnega območja. Ne pa da načrtujemo vsak kot pokopališča posebej v smislu: danes škarpo, jutri izgradnja nadstreška za smeti, po jutrišnjem gradnja novega dela, pa spet naslednje sprehajalne poti na starem delu, pa ureditev stare vežice in njen namen, ureditev parkirne ploščadi, itn.) Skratka celostna arhitekturna ureditev!

Na podlagi podanih smernic smo pričeli z iskanjem arhitektov. Naj povem, da smo si želeli res k temu povabiti arhitekte, ki imajo na tem področju izkušnje. Torej že k oddaji ponudbe nismo vabili kar vsakogar v smislu “tam en zna nekaj narisat dejmo ga vprašat”. Pri tem smo res pogledali tudi reference in pretekla dela, morebitna priznanja in nagrade za dosežke, na katerih projektih je posamezen biro delal, prav tako sem dejansko sam tudi pregledal nekatere izvedene projekte in poklical nekatere investitorje kako so zadovoljni z delom posameznega biroja s katerim so sodelovali. Naj povem, da sem ocenil, da bi bili vsi od pozvanih primerni, zato smo jih k oddaji pozvali. K oddaji ponudb je bilo pozvanih 5 ponudnikov, prejeli smo pa 3 ponudbe. Ampak jasno je, kdor je dober ima seveda temu primerno ceno in je tudi bolj zaseden.

Razmišljam namreč sledeče:

Pokopališče je prostor počitka naših najbližjih, na nek način je to res svet prostor. Je tudi kulturna dediščina in ima več varstvenih režimov, bližina stanovanjskih objektov-mejaši morajo kljub vsemu sobivati v prostoru, itn. Zato se mi je zdelo res pomembno, povabiti arhitekte, ki so res kompetentni. Da niti ne govorim o tem, da to kar bomo sedaj naredili na območju pokopališča bo najverjetneje krojilo podobo kraja več stoletij naprej.

Rok za oddajo ponudb je bil 4.aprila 2024, najugodnejšo ponudbo sta skupaj oddala:
3b arhitekti d.o.o. in Studio AKKA d.o.o.

Reference preteklih preteklih del obeh birojev si lahko pogledate na povezavi:

https://www.3b-arhitekti.si

https://akka.si/SL

Projektna dokumentacija je razdeljena po fazah, plačila si bodo sledila po vsaki opravljeni fazi:
Faza IDZ/DPP, Faza DGD, Faza PZI skupaj 24.200€ + ddv

Ko smo prejeli ponudbe smo naredili poročilo o zbranih ponudbah in obvestili vse pozvane, kdo je oddal najboljšo ponudbo. Merilo je bila najnižja cena.

Svet KS Verd je na sestanku 16.5.2024 odločil in pooblastil predsednika za podpis pogodbe z najugodnejšima ponudnikoma.

Pogodba je sedaj podpisana in arhitekti že dejansko delajo na projektu.

Ravno v začetku tega tedna sem dobil poziv arhitektov, da se bo potrebovalo geodetski načrt (izmerjene višine terena, obzidja, drevesa, grobove, itd.) Takoj sem pričel z zbiranjem ponudb. Vse te podatke iz načrta se bo potrebovalo za vhodne podatke za arhitekturo, kot tudi pri kasnejši izdelavi natančnega popisa del. V nadaljevanju se bo potrebovalo še geomehansko poročilo, skratka kar se tiče dokumentacije bo še nekaj stroškov.

KAKO PRIDOBITI SREDSTVA ZA OBNOVO?

Naj povem, da sem se skupaj s svetnico Tanjo Breznik v preteklem tednu udeležil delavnice za pripravo projektov, kjer bi KS lahko kandidirala za sredstva, ki jih razpisuje LAS Barje. Bistvo kar sva iz tega potegnila je to, da sta za KS Verd 2 projekta ustrezna in primerna za prijavo na ta razpis. Območje stare žage in območje ob Ljubljanici pri Maroltovi domačiji.

S tem, da sem se domislil kako bi lahko super elegantno v projekt LAS Barja vključili tudi parkirno ploščad pri poslovilni vežici, saj bo dejansko parkirišče nudilo zaledje parkirnih prostorov za vso dogajanje ob Ljubljanici na tem delu pri Maroltovi domačiji. Tako bi dejansko lahko parkirno ploščad projektno dodali projektu urejanja območja ob Ljubljanici in tako morda dobili tudi sredstva EU za ta namen. To pa pomeni, da bi privarčevali lastna sredstva. Najvišji znesek na razpisu, ki ga razpisuje LAS Barje je do 200.000 Eur kar pomeni, da so to kar resna sredstva, stopnja sofinanciranja pa je 80% upravičenih stroškov.

Ampak tukaj je veliko enih izivov, ki jih bo potrebno predelat predvsem na področju financ, saj mora prijavitelj dejansko zagotoviti 100% sredstva, poplačati vse izvajalce in račune povezane okrog danega projekta, šele nato lahko, če je prijava uspešna dobi nazaj teh 80% upravičenih stroškov. Ja v podrobnostih je običajno “hudič”, pa ni samo to je kar nekaj teh ovir.
Zato sem že na pripravljalnih delavnicah pozval predstavnike Občine Vrhnika, če bi za take primere mama Občina finančno založila sredstva posamezni aktivni KS, ki bi jih itak nato v nadaljevanju lahko dobila nazaj. Za KS-je namreč zagotovitev 100% lasna sredstva v naprej lahko težava, zadolževati se ne more, zato se mi zdi smiselno, da mama Občina v takih primerih pomaga in se tako izkoristi potencial EU sredstev. 80% nazaj povrnjenih sredstev namreč ni zanemarljiva stvar!

In če pogledate parkirno ploščad jo bo itak potrebno tudi postopoma uredit (ogromno tlakovcev je počenih, posedanje terena v smeri proti Ljubljanici, označitev parkirnih mest, ozelenitev ploščadi, itn.)

No to se mi ta trenutek zdi največji iziv, kako projekt pripraviti do te faze v tako kratkih rokih kot so, da bi lahko projekt ob Ljubljanici prijavili na ta razpis in s tem pridobili resna sredstva ob tem pa z enem zamahom ubili dve muhi na en mah (parkirna ploščad in območje ob Ljubljanici). Razpis ima kar hude pogoje, roki za oddajo so zelo kratki, težka bo ampak se bomo potrudili.

Na pripravljalnih delavnicah smo bili od predstavnikov krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (KS Verd in KS Blatna Brezovica).

Preberite še ta poziv in videli boste težave pokopališča iz drugega zornega kota.

Z vidika dostopa za invalide…

Res moramo čimprej pričeti z realizacijo celostne ureditve pokopališča v Verdu! Pa ne mislite, da je to osamljen primer, dostop za invalide na pokopališče res težava. Me je ogovorilo že več ljudi na to temo.

Zapisal Dejan Novak
Ura je 1 in 12 minut ponoč, ko zaključujem tale članek, ki ga pišem že nekaj ur. Lahko noč!
Bo moja Jana znorela 🙂

Last modified: 8 junija, 2024

Comments are closed.

Skip to content