Kmetijstvo

Evidenca zakupnih razmerij, ki imajo sklenjeno razmerje s Skladom kmetijskih zemljišč : Link

Comments are closed.

Skip to content