Kamnolom Verd in reševanje prometne problematike dostopnih cest

5 novembra, 2023

Kamnolom Verd in dolga brada reševanja prometne problematike.

Ta čas, ko se pripravljam na zbor krajanov KS Verd, ki bo v soboto 11.11.2023 po 9.letih. Raziskujem za nazaj in za naprej, saj hočem razumeti čim več stvari, kar zadeva našo skupnost tudi na to temo ob tem pa obenem tudi izobražujem občane, ki o tej problematiki ne veste kaj dosti in zgolj poslušate gostilniške razprave.

Pa pojdimo lepo po vrsti:

7.julij 1977 takratna skupščina Občine Vrhnika v takratni SFRJ podjetju ŽG GP TOZD Kamnolom Verd podeli pravico za rudarjenje apnenca
20.maja 1993 Občina Vrhnika v samostojni Sloveniji dopolni dovoljenje podjetju ŽG Kamnolom Verd pripiše parcelo 1419/50 k.o. Verd, saj naj bi jo pogodba iz leta 1977 pomotoma izpustila kot pridobivalni prostor apnenca
13.maj 1994 Občina Vrhnika dopolni dovoljenje
25.februarja 2020 Upravna enota Vrhnika izd dovoljenje za izkoriščanje in dovoljenje za izvajanje del
10.december 2001 Republika Slovenija in Kamnolom Verd podpišeta koncesijsko pogodbo po kateri je zapisano, da Kamnolom plačuje koncesijske dajatve po prejemu odločbe na rudarski sklad. Ta sredstva se nato razporedijo na dva enaka deleža (50% Republika Slovenija, 50% lokalna skupnost-Občina Vrhnika). Pogodba je sklenjena za obdobje 20.let
3.december 2021 Republika Slovenija (Ministerstvo za infrastrukturo) s podjetjem sklene dodatek k koncesijski pogodbi, s katerim se podaljša koncesijska pogodba do 10.junija 2023

Vir: https://ms.geo-zs.si/Prostor/Podrobnosti/82

Iz prebranega lahko hitro ugotovimo, da je rudarjenje apnenca na območju kamnoloma Verd že dolgo prisotno. V zgodovinskih virih, ki sem jih prebral na straneh Kamnoloma Verd je zapisano, da se je rudarjenje na tem mestu začelo že 26.maja 1897 (Vir:) Torej preden se je rodil bilo kater še živeči krajan naše skupnosti. Projekcije, do kdaj bo kamnolom obratoval trenutno verjetno ne pozna nihče, sem pa prebral v članku Petre Kastelic ( Vir: Analiza politik: Problematika tovornega prometa iz kamnoloma Verd, Ljubljana 13.maj.2002) zasledil podatek, da naj bi Občina Vrhnika in KS Verd leta 1996 podala soglasje za obratovanje za obdobje 75.let torej to je do leta 2071. Kje je avtorica analize povzemala, ta podatek nadalje nisem raziskoval. Je pa prispevek avtorice zelo nazoren prikaz razumevanja te problematike, upoštevajoč dejstvo, da je avtorica članek napisala leta 2002, pa je problem danes še vedno isti! Zato vabljeni, da si preberete na 7 strani njen zaključek.Torej dejstvo je, da bo Kamnolom Verd zagotovo obratoval še dolgo, verjetno sam ne bom doživel njegovega zaprtja, krajani bomo pač tako morali sobivati s tem dejstvom in na drugi strani Kamnolom Verd z nami.
Razumem tudi dejstvo, da je Kamnolom Verd pomemben regijski kamnolom, če ne celo med najpomembnejšimi na državni ravni, saj se ta nahaja ob sami železnici. Njegov najpomembnejši produkt je tolčenec. Vir letno poročilo Kamnoloma Verd 2022.:Tukaj je bližina Ljubljane, posredno pa je država celo njegova lastnica. Država pospešeno vlaga v železniško infrastrukturo to je DEJSTVO, kjer ta preko DRSI deli sredstva v svoje podsisteme napr.: Sektor za investicije v ceste in sektor za investicije v železnice.
Tako sem že večkrat zasledil razmišljanje dobro obveščenih, da je na železnicah denarja veliko, na cestah pa premalo. Tako, da imajo tudi zaposleni znotraj DRSI tudi svoje napore, kako pristojne odločevalce-politiko prepričati, da v njihov sektor nameniti kaj več. Zato me niti ne preseneča napoved države, ki bi rada v prihodnosti izgradila predore od Logatca do Borovnice s tem pa povečala hitrost vlakov na tej trasi. Investicija tega projekta se šteje v več sto miljonov evrov. Kaj bomo krajani doživljali takrat, ko se bodo gradili ti železniški predori, ko bo potrebno izkopat enormne količine materjala in ga seveda nekam tudi odpeljat mislim, da se tega dejstva ta trenutek niti sami ne zavedamo dovolj. Zato samo upam, da se bo takrat razmišljalo tudi v smeri zgraditve dostopnih cest, kjer bo ta obremenitev na sam kraj in njene krajane najmanj boleč!
Vir.:https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/3384/1/2_graficni_del/LIST_8_PROBLEMSKA.pdf

Pa pojdimo nazaj v Verd:

Kar me zmoti je predvsem to, da v luči vseh teh dejstev krajani te skupnosti samo dajemo, v zameno pa ne dobimo ničesar, oz. dobimo zgolj droptinice te pogače ali pa še tega ne. Pred leti smo krajani imeli možnost pridobiti nekaj tega apnenca zastonj, danes pa tega ne več! Vir.:


Sedaj kamnolom vsake toliko, KS Verd donira nekaj potrebnega apnenca, ki se ga potrebuje za projekte predvsem na področju nasipavanja poljskih poti za potrebe kmetijstva, oz. kakšen drug projekt skupnosti (stara žaga, Matjaževka, nasutje poti Retovja, pokopališča in podobno), tukaj pa se korist prebivalcev KS Verd tudi konča. Seveda smo za donacije tega materjala hvaležni ampak priokus ostaja grenak, vsi vemo, da to ni to!
Tudi, če začenjam razmišljati globalno, povsod, kjer se rudari bilo katero rudno bogastvo, običajno kratko potegnejo okoliši teh krajev, kjer se to bogastvo tudi rudari. Ampak ni vedno tako!

Tako mi v glavo skočijo bogate zalivske države in razni zapisi kako avtohtoni prebivalci teh držav živijo v nekakšnem razkošju. Ok, seveda bodimo realni-apnenec ni nafta! Ampak vendar zopet, kaj imamo od vseh teh obremenitev mi krajani te skupnosti?

Finančni rezultati kamnoloma izkazujejo dobre rezultate te družbe.
Torej pogača kamnoloma ni slaba, kar je razvidno iz spodaj priloženih poročil.
Vir.: AJPES poročila zadnjih 3.let

Pa nadaljujmo tam, kjer bo nekatere politične veljake začelo boleti!
Koliko ima od te pogače Občina Vrhnika in koliko Država? Iz teh istih poročil AJPESA, sem povzel in obkrožil podatke, koliko koncesije plačuje Kamnolom Verd. Koncesija se deli kot vemo 50% Država, 50% Občina.
V tem primeru kot je označeno je Kamnolom Verd v zadnjih 3.letih plačal:

Leto_2022 163,081 Eur
Leto_2021 201,592 Eur
Leto_2020 176,924 Eur
Skupaj: 541,597 Eur

Občina Vrhnika je v zadnjih 3. letih po teh podatkih dobila: 270,798 Eur
prav toliko je dobila
Republika Slovenija v zadnjih 3. letih po teh podatkih: 270,798 Eur
Bolje, da sploh ne začenjamo razmišljati koliko sredstev sta obe upravičenke za nazaj do leta 2001, ko je bila podpisana koncesijska pogodba podpisana dobile iz naslova koncesnin. Torej za obe upravičenke lahko tako z lahkoto rečemo, da jim je dejavnost Kamnoloma Verd prinesla kar nekaj sredstev, pa pri tem še ne upoštevamo nadomestil, za stavbno zemljišče, davke na dobiček, itn.

Pa pojdimo naprej:
KS Verd in njeni prebivalci smo v preteklosti enkrat že pokazali zobe, takrat je bilo kot rešitev podan predlog, da se zgradi priključek na AC. Skica.

Takrat je Kamnolom Verd Občini Vrhnika zaradi neizgradnje tega priključka v skladu z mediacijo plačal 376.564,84 Eur.

Kar pomeni Občina Vrhnika je na račun ureditve prometne ureditve dobila že kar nekaj sredstev. Slabih 400k ni majhna številka. In naj povemo, da je ta postavka v proračunu Občine Vrhnika imela dejansko kritje. Proračuni so zgolj predvidevanje s kakšnimi sredstvi naj bi v prihodnjem obdobju razpolagal, ampak predvidevanje je zgolj predvidevanje, dejanskega fizičnega kritja v denarju pogosto ni. Tukaj je pa to finančno kritje bilo, zato verjamem, da so hitro postala ta sredstva zanimiva za kaj drugega. Da pa postane zadeva še bolj zanimiva, se pa zgodi to, da v proračunu Občine Vrhnika v letu 2012 ta denar preprosto zgine. Postavka je izbrisana ne vodi se je več, vemo sicer kdo je bil takrat župan, ampak vseeno ta sredstva so bila namenjena za Verd in bila porabljena bog ve kje. Prerazporejena so bila v integriran proračun Občine Vrhnika. Kar pomeni spet ste nas na suho!

Obrazložitev je bila:

Sredstva se niso porabila. Cestna povezava iz Kamnoloma Verd se rešuje skozi OPN
Vse to o čemer govorim lahko pogledate na spodnjem dokumentu, kjer sem označil pomembne zadeve proračunov v različnih letih!

Odgovornost Države?
Ker se vsak delovni dan vozim v službo mimo Črnuč gledam deponijo, apnenca, ki jo ima TAČ na svojem prostoru. Kot vemo je bil v preteklosti lastnik TAČ propadli SCT, ki je imel delež tudi v Kamnolomu Verd, tam pa je bil sam tudi resen odjemalec apnenca. Ves ta apnenec v TAČ je seveda danes pripeljan po cesti. Če pogledamo priloženo sliko so v tem podjetju celo zasuli železniške tire, po katerih so nekoč opravili veliko transporta.


Torej, ko se sprašujemo tudi na Državni ravni kaj smo vendar naredili za blaženje prometne obremenitve? V nekaterih primerih smo nazadovali. Zgoraj je nazorna slika, ki potrjuje to misel. Očitno je podjetju TAČ ceneje prepeljat ves apnenec po cesti, kot tega pripeljat po tirih. Seveda ima TAČ tudi širši nabor kamnolomov, kjer lahko apnenec odkupi, če tega prepelje po cesti, saj so redki kamnolomi, ki so ob sami železnici, kot je ta naš.
In potem se vozniki sprašujemo, zakaj so taki zastoji na cesti in podobno. Tudi Država ima svojo odgovornost! Torej to bil lahko sistemsko uredila, naj ceno prevozov po tirih prilagodi na način, da bo ta zanimiva za večje odjemalce, ki imajo možnost to surovino prepeljat po tirih ali pa urediti nek drug sistemski ukrep. Na ta način, se bo rešilo tudi kar nekaj težkega prometa na naših cestah.

Koliko so skupaj Kamnolom Verd, Država in Občina Vrhnika naredili na blaženju obremenitev predvsem, ko tematika nanese na prometno infrastrukturo naše skupnosti?

Ja v zadnjem letu se je naredila tako imenovana obvoznica S2 in s prometom razbremenil del naše skupnosti (Janezovo vas), predvsem pa se je pri tem razbremenil tudi Vrhnika center! To je pa tudi to, kar je bilo narejenega v vseh teh letih.
Zato ko nam nekdo govori: “sej smo vam naredili obvoznico” naj ne govori nekaj na pamet, nismo od včeraj!
Pri izgradnji obvoznice S2 se je obremenil drug del Verda, ki prej ni bil obremenjen (od Pekarne Verd do krožišča pri Viaduktu Verd). Upajmo, da ta obremenitev ne bo prav dolga, saj krajani tega odseka jasno niso najbolj navdušeni.
Tudi zato je nujno potrebna čimprejšnja realizacija obvoznice imenovane S3, ki bo razbremenila tudi dodaten del naše vasi, nato pa nadaljevanje del vse do podhoda AC.

Kako se bo to realiziralo, nas krajane pravzaprav sploh nebi smelo zanimati, saj so vsi na relaciji Kamnolom Verd, Občina Vrhnika in Država v vseh teh letih dobili veliko pogače! Pa vendar bom v nadaljevanju pojasnil tudi svoje mnenje.
Kot vemo se Občina Vrhnika trudi nekaj resnih sredstev izpogajati iz naslova OPN, ki bi Kamnolomu Verd omogočal širitev v smeri proti Pokojišču. Vendar ta sedaj išče način, kako tega nebi prispeval in pričakuje od države sprejetje DPN, ki bi povozil OPN, tako pa bi Kamnolom Verd privarčeval ta resna sredstva. Občina Vrhnika bi pa še vedno imela problem z lokalnimi prebivalci v tem primeru krajani naše skupnosti.

Naj povem moje osebno mnenje:

Kamnolom Verd, svetujem vam, ne počnite tega! Prav je, da največ v tej zgodbi prispeva tisti, ki tudi največ pridobi. V tem primeru ste to Kamnolom Verd. Včasih je pač potrebno prispevati več, pa je to naložba v prihodnost.

Ne pozabimo, da sredstva lokalne skupnosti gredo tudi za vrtce, šole, javno infrastrukturo, kulturo, šport, gasilstvo in tako dalje. Torej, če bi izgradnja te infrastrukture padla na samo Občino bi to Občini in njenim prebivalcem vzela del prihodnosti, to je dejstvo.
Saj ne rečem, da tudi vam odločevalcem v upravi ŽGP in nadzornemu svetu, ob morebitnem izplačilu tega nadomestila, ki ga župan Občine Vrhnika želi izpogajati od vas ni lahko. To mi je povsem jasno, saj gre za resna sredstva po mojih informacijah skupno okrog 2.m, kjer bi v tem primeru trpel tudi vaš finančni izid.

Ampak vseeno, ali lahko za trenutek vsi skupaj prenehate razmišljati samo o številkah in kaj bo rekel nadzornik ŽGP in kaj bo rekel nadzornik Slovenskih železnic, kaj bo rekel na koncu član uprave SDH.
Pomislite tudi za trenutek na ljudi in prebivalce tega okolja v katerim delujete! Ker izgradnja dostopne ceste je pomembna ne samo za Kamnolom Verd, ampak bo zagotovo tudi v nadaljevalni zgodbi železnic.

Ljudje v KS Verd smo potrpežljivi, navadili smo se sobivati z vami, ampak tega ne jemljite za samoumevno. Nalaganja v smislu: dejmo še en kamn v ruzak, pa jutri še enega, pa pojutrišnjem še enega!? Sam ocenjujem, da smo blizu točke, ko ne bo šlo več. Enkrat se ustavi, sam vsi vemo kako izgleda takrat, ko ulica pove kdaj je dovolj ali pa se iz tega bog me daj rodi kak volk samotar, ki ima vsega dovolj in ne zdrži več. Takrat ni varen nihče!
Takrat se hiša lahko prevetri do samih temeljev. Zato menim, da dejmo to uredit dokler se to še da.

In zadnji odstavek tako namenjam vsem trem deležnikom te zgodbe.


Zapisal:
Dejan Novak

Last modified: 29 novembra, 2023

Comments are closed.

Skip to content