Jutri DRSI prične z rušenjem nevarnega objekta na naslovu Verd 164

1 aprila, 2024

Pa smo le dočakali pričetek del (ja pa ja de, ste morda pozabili, da je danes 1.april :))

Objavljamo pa vam odgovor DRSI na informacije javnega značaja glede rušitve nevarnega objekta, izravnave ceste in rezervacije prostora za avtobusno postajo.

Pojasnilo:

Naj povemo, da smo za informacije JZ zaprosili 7. 2. 2024, odgovore pa smo prejeli 8. 3. 2024. Na tem mestu vam tako podajamo pojasnila DRSI, da boste na tekočem glede obravnavanega odseka. Kar nekaj občanov namreč zanima, zakaj dela na tem mestu stojijo.

KS Verd v tej vlogi nima velikega vpliva na odločevalce, razen tega da odločevalce spodbuja k čimprejšnji realizaciji.

To “mečkanje” tudi nas zelo moti, pa vendar vsi vidimo, da se realizacija samo prestavlja. Večkrat smo pisno opozorili na pretečo nevarnost objekta Verd 164 za splošno varnost ljudi in prometa ter potrebo po realizaciji projekta, po katerem bi na tem mestu prišlo do izravnave ceste. Trenutna izpeljanka ceste na tem delu je namreč preozka in predvsem večjim vozilom (tovornim, traktorjem in ostalo) onemogoča srečanje na ovinku.

KS Verd je v lanskem letu podala predlog vsem pristojnim odločevalcem (SPVCP Vrhnika, Občina Vrhnika, DRSI), da bi na tem mestu zgradili avtobusno postajo, saj trenutno Verd nima niti enega urejenega avtobusnega postajališča. Sedaj pa imamo tu edinstveno priložnost, da se na tem mestu zgradi avtobusna postaja za potrebe kraja. Drugih točk, kjer bi lahko zgradili avtobusno postajališče v samem strjenem delu naselja in bi bile v lasti Občine Vrhnika pravzaprav NI (ob predpostavki, da je tam dovolj zemljišča za zgraditev odmikališča oz. uvoza in izvoza ter prostora za nadstrešnico avtobusne postaje). Zato je zelo pomembno predhodno zagotoviti rezervacijo prostora, ki ne more biti predmet kasnejše menjave ali pravnega posla s strankami v postopku na zemljišču 473/1 in 473/2, obe k. o. Verd, v trenutni lasti Republike Slovenije.


Naj povemo, da so naš predlog umestitve avtobusne postaje na tem delu takrat vsi sogovorniki pozdravili. Ravno zato je podjetje PNZ d.o.o. za nas izdelalo brezplačno idejno skico, kako bi lahko to postajališče zgradili v skladu z vsemi državnimi standardi na področju prometa. Takrat je bilo rečeno, da je to zgolj idejna skica, če pa hočemo doseči izgradnjo avtobusne postaje, pa mora Občina Vrhnika naročiti dopolnitev projekta izravnave ceste z izgradnjo avtobusne postaje, kar pa se do danes še ni zgodilo.

Torej, da bodo stvari razumljive:
-zahtevo za rezervacijo prostora mora podati Občina Vrhnika (ki tega še ni storila, kar je razvidno iz spodaj priloženih IJZ);
-sredstva za projektiranje avtobusne postaje mora zagotoviti Občina Vrhnika (saj so avtobusne postaje in pločniki v naselju stvar lokalne skupnosti);
-sredstva za izgradnjo avtobusne postaje mora iz istega razloga zagotoviti Občina Vrhnika;
-rušitev nevarnega objekta na naslovu Verd 164 je naloga DRSI;
-izravnava ceste po izvedenem rušenju je naloga DRSI.

Zdi se, da DRSI sedaj taktično zavlačuje z rušitvijo objekta na tej točki, saj morda računa na to, da se bo upravljanje odseka prej preneslo na Občino Vrhnika, kar pomeni, da DRSI-ju ne bi bilo treba izravnati ceste in bi bila to primorana realizirati Občina Vrhnika. S tem bi DRSI “dobil” urejeno državno cesto (južno obvoznico), lokalna skupnost pa bi morala za izravnavo ceste poskrbeti sama, če bi jo potrebovala.

Če na tem mestu v prihodnje ne bo zgrajena avtobusna postaja in izravnana cesta, bomo torej vedeli, zakaj je temu tako.


Last modified: 1 aprila, 2024

Comments are closed.

Skip to content