Ribolov v Verdu

Ribiška družina Vrhnika je bila ustanovljena leta 1955 in deluje neprekinjeno do sedaj. V upravljanju imamo Ljubljanico od izvirov v Močilniku in Retovju do mostu v Podpeči z vsemi pritoki, majhen ribnik pri Ribiškem domu Sulec v Sinji Gorici, Ribnike Opekarna na Verdu, Ribčev ribnik v Bistri in ribnik Lokev v Logatcu. Ljubljanica kot lovna voda je razdeljena v revirja 30 in 31. Revir 30 se deli na salmonidni in ciprinidni del. Revir 31 je revir mešanega značaja. Salmonidni del revirja 30 obsega del vodotoka od izvira Ljubljanice do avtocestnega mostu. V njem je dovoljeno muharjenje. V tem delu je številčna populacija lipana in potočne postrvi, vmes pa plavajo tudi šarenkekleni, podusti in povsod navzoči kralj voda – sulecRibolov je mogoč iz brega in ponekod tudi bredenje po vodi. Težavo predstavljata velika poraščenost bregov in v poletnih mesecih z vodnim rastlinjem prekomerna zaraščenost struge v celotnem toku barjanske lepotice. Na tem delu je priporočljiva uporaba čolna ali plovnega obroča (belly boat). Ciprinidni del se začne avtocestnem mostu in poteka do meje z revirjem 31 ( Kamini ). Revir je mešanega značaja, kar pomeni da lahko izvajamo ribolov na belice ali ropariceRibolov je dovoljen le z brega. Pozimi je ta del priljubljeno lovišče za sulca, ki pa se ga običajno lovi iz čolna.
Revir 31 se začne, kjer se v Ljubljanico z leve strani izlije Pekov graben(pri Kaminu) in poteka do cestnega mostu v Podpeči. Je mešani revir, kjer so zastopane vse vrste rib, ki živijo v Ljubljanici. Včasih je ta revir slovel po velikih platnicah, lipanih, ščukah in sulcih, a si ta del reke po velikem poginu od Borovniščice navzdol, še ni opomogel. V zadnjem času dodatne preglavice povzročajo še kormorani, ki v jatah od 50 do 200 ptic plenijo po celotnem ribolovnem okolišu s katerim upravljamo. Večje stoječe vode pri nas predstavljajo Ribniki Opekarna, kjer prevladujejo krap, som, in drobiž, prisotna pa sta tudi ščuka in smučribolov je dovoljen na vse naštete vrste ribe z brega. Ribnik pri ribiškem domu, ribnik Lokev in Ribčev ribnik so namenjeni lovu krapa in drobiža z beličarskim priborom. Poleg ribolovnih vod ima ribiška družina Vrhnika tudi veliko gojitvenih potokov in varstvenih voda v katerih je ribolov prepovedan. Za konec poudarimo, da ribiška družina Vrhnika zelo dobro sodeluje s civilnimi in uradnimi ustanovami in lokalnim prebivalstvom. Dokaz za to je vsakoletna množično obiskana ribiška veselica in skupne delovne akcije s policijo in gasilskimi društvi.

Več si lahko preberete na spletni strani.

Comments are closed.

Skip to content