Pokopališče

Zakonodaja s področja pokopališke dejavnosti:

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 )

Odlok o pokopališkem redu v občini Vrhnika ( Naš časopis št. 485 z dne 28. 9. 2020 )

Vloge:

Pred posegi na pokopališu morate predhodno pridobiti soglasje upravljalca: vloga pred posegi, za nejemnike grobnih mest. Vlogo lahko oddate….

Mrliško pregledna služba

Z mesecem junijem mrliško-pregledno službo za občine Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica opravlja Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Do spremembe izvajalca je prišlo zaradi zakonskih podlag, ki onemogočajo, da bi navedeno dejavnost še naprej opravljala Služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Vrhnika.

Inštitut za sodno medicino je svojcem umrlega dosegljivi na telefonski številki 01 543 72 22.

Pogosta vprašanja

Kaj storiti v primeru smrti doma?

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Vrhnika obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. 

Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Na to morajo svojci poklicati izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika. 

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ko je pokojnik prepeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. 

Pokojnik ne sme do pogreba ležati doma (Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti Ur.l. RS 6/99), razen če mrliške vežice na pokopališču ni, se posmrtni ostanki umrlih čuvajo na krajevno običajen način. 

Kaj storitvi v primeru smrti v domu?

Po obvestilu svojcem (telefonsko, telegram) o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma. 

Posmrtni ostanki varovancev Doma upokojencev na Vrhniki, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah ali krajevnih skupnosti, se lahko do prevoza čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev. 

Kako naročim pogreb?

Pogrebne storitve naročite pri poljubnem izvajalcu, registriranemu za opravljanje teh storitev. 

Kako pristopim k delu na grobnem prostoru?

Po elektronski pošti (email) ali po pošti, oddajte izpolnjeno vlogo za soglasje, na kateri označite vse posege na grobnem prostoru in v opombah navedite posebnosti.

Comments are closed.

Skip to content