Kamnolom Verd

Kamnolom Verd leži ob zahodnem vznožju hriba Javorč ob železniški postaji Verd. Teren kamnoloma je pretežno tipično kraški. Vrtače in razpoke so zapolnjene z rdeče rjavo glino. Po podatkih raziskovalnih vrtin iz leta 1980 je v kamnolomu sivi do temno sivi gosti do drobnozrnati, mestoma oolitski apnenec. Podrejeno je razvit temno sivi, nekoliko bituminizirani apnenec. Spodnje jurski apnenec na območju kamnoloma je sedimentno – kemičnega nastanka v morskem okolju.

Kapaciteta kamnoloma znaša do 500.000  m3 certificiranih kamenih agregatov letno.

Več si lahko preberete na spletni strani.

Kamnolom Verd

Comments are closed.

Skip to content