Končano je urejanje poljske poti mimo Janeza Hrena

3 junija, 2024

Poljska pot, ki se je tokrat urejala je dolga cca 412m. Na tej trasi so popravljeni vsi propusti, razen na jarku (Rozenvirtov jarek), ki pa je zgodba zase.

Omenjeni jarek je zadnjih cca 100m zasut in ob nalivih se voda dejansko steka tam, kjer si sama najde najbližjo pot. To pa pomeni površinsko stekanje vode preko poljske poti. Takrat pa to povzroča škodo (površine so namočene, spira material poljske poti, itn.)

No kot rečeno, to je zgodba zase, si pa prizadevamo urediti tudi to zadevo v nadaljevanju.

Slika trase, ki se je urejala:

Poljska pot prej:

Poljska pot in propusti po končanih delih:

Naj povemo, da imamo praktično z vsemi znanimi kmeti naše skupnosti tudi komunikacijski kanal preko e-pošte in po telefonu, kjer so ti sprotno obveščeni o aktivnostih sveta KS Verd na področju kmetijstva. Dialog s kmeti v skupnosti je stalen in živ. Aktivnosti na področju kmetijstva pa je res veliko. Radi bi se zahvalili, kmetom za potrpežljivost tam kjer se ta pričakuje. Ta je potrebna predvsem takrat, ko potekajo dela na dostopnih poteh in je potrebna potrpežljivost, saj je tisti moment dostop do površin moten.

Na tej točki bi se radi zahvalili tudi:

1. Kamnolomu Verd za donacijo 100m3 nasipnega materiala v vrednosti cca 1430€.
2. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, za finančno soudeležbo pri obnovi enega propusta na tej trasi.

Za KS Verd zapisal
Dejan Novak

Last modified: 4 junija, 2024

Comments are closed.

Skip to content