Zbiranje zasebnih ponudb za spremembe in dopolnitve OPPN Občine Vrhnika (SD OPN 6)

20 junija, 2024

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da do 30. 9. 2024 zbira zasebne pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:

  • spremembo namenske rabe prostora,
  • spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in
  • druge spremembe OPN.

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če so te na enovitem zaokroženem območju.

Pobude se podajo na obrazcih:

  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.

Obrazci so dostopni:

  • na spletni strani Občine Vrhnika vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,
  • v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

Last modified: 20 junija, 2024

Comments are closed.

Skip to content