Aktivnosti sveta KS Verd 1/4 leta 2024

9 marca, 2024

Kmetijske zadeve:

a.) Jarki:

Projekt, ki ga KS Verd v teh dneh izvaja kot podpora kmetijstvu v naši skupnosti je čiščenje jarka Trebež in Štefinov jarek, čiščenje slednjih so kmetje predlagali sami na skupnem sestanku v lanskem letu. Dela na predvideni trasi ureditve samega jarka se sedaj končujejo, saj nam dovoljenje dopušča dela do 15.marca.
Naj povemo, da je čiščenje teh dovoljeno v obdobju od 15.oktobra do 15. marca, kar v praksi pomeni zelo težke okoliščine, ki so povezane z mokro zemljino in delo s stroji, ki niso prav lahki kar na takem terenu ustvarijo dodatno blato. Ob stalnem nadzoru, ki sem ga osebno izvajal sem videl kaj to pomeni. Pa dokler so izvajalci v strojih še gre, ko je potrebno v takih okoliščinah poleg opraviti še ročna dela, si verjetno znate predstavljati kaj to pomeni, ko se vam najprej noge ugreznejo za 10cm v zemljo, nato pa še kaj naredi. Skratka delo na barju ima svoje zakonitosti, soglasje dajalci nas silijo v izvajanje del v najbolj neugodnih razmerah t.j. obdobje mokre zemljine.

Z deli na omenjeni trasi bomo nadaljevali v oktobru 2024.

b) Poljske poti

Za urejanje poljskih poti teh omejitev ni in jih lahko urejamo tekom celega leta. Letos bomo urejali 2 poljske poti:

-Prva pot je mimo kmetije Janeza Hrena, za kar imamo že deponiran material na državnem zemljišču ob tako imenovani južni obvoznici. Pri tem čakamo na primerne vremenske razmere. Doslej je bila zemljina bodisi zamrznjena ali pa je mokro in blato, kar za pričetek del zopet niso optimalne razmere.

-Druga je poljska pot ob jarku Trebež. Naj povemo, da je cilj na trasah omenjenih poti urediti tudi ustrezne propuste, ki bodo opravljali svojo funkcijo. Kako dostopati do kmetijskih zemljišč so praviloma problem in naloga lastnikov zemljišč in njenih uporabnikov. Zato je smiselna tudi finančna soudeležba slednjih. Če breme izdelave propusta pade na posameznega uporabnika ali lastnika zemljišča, ki je v praksi bolj aktiven kmetovalec od drugih v praksi pa to pomeni večkrat neustrezno gradnjo propustov s premajhnim obsegom cevi (saj so večje praviloma seveda dražje) in praviloma so te zaradi manjše prepustnosti hitro zasute iz konca ali pa zamašene z materialom, ki ga je struga jarka nanese v vseh teh letih. Zato je pomembno propuste izdelati s cevmi dovolj velikega obsega, kar seveda ni poceni in ne gre pričakovati, da bo posamezen kmet finančno realiziral ustrezen propust. S tem namenom se trudimo tudi povezati več uporabnikov in lastnikov zemljišč določenega dela, kjer je potrebna gradnja propusta. Pri tem gre za komunikacijo s kmeti in s skladom kmetijskih zemljišč, ki upravlja kar nekaj zemljišč v lasti RS na tem območju. Torej, če razumete mi lahko očistimo jarek, vendar, če se bo na trasi jarka zgradil propust neustreznega obsega bomo zopet imeli zamašek in neustrezno odvajanje voda.


1. Slike obstoječe poljske poti mimo kmetije Janeza Hrena, ki se bo urejala v tem letu.

2. Slike poljske poti ob jarku Trebež, ki se bo urejala v letu 2024. Stanje poti se je poslabšalo tudi ob izvajanju del na omenjenem jarku.

Zapisal:

Dejan Novak

Last modified: 9 marca, 2024

Comments are closed.

Skip to content