Pobuda za vključitev glavne sprehajalne poti skozi Retovje v program zimske službe

3 februarja, 2024

Spoštovani občani krajevne skupnosti Verd,

Zima je čaroben čas, a hkrati prinaša tudi svoje izzive, še posebej glede varnosti na poteh in cestah. Nedavno smo prejeli nekaj pobud in pomislekov glede zimskega vzdrževanja glavne sprehajalne poti skozi Retovje. Kot skupnost, ki si prizadeva za varnost in dobrobit svojih prebivalcev, smo se odločili, da ukrepamo in izrazimo naše pomisleke ter zahteve na pristojne organe.

Glavna sprehajalna pot skozi Retovje je del naše skupnosti, ki nas povezuje in omogoča dostop do narave ter druženje v tem čudovitem okolju. Vendar pa je varnost na tej poti postala vprašljiva zaradi pomanjkanja zimskega vzdrževanja, kar predstavlja tveganje za obiskovalce.

Kot je znano, je lastnik te prometnice Občina Vrhnika, ki pa že več let ni vključila te poti v svoj program zimske službe. To pomanjkanje vzdrževanja je postalo očitno in zaskrbljujoče, saj zaradi tega nastaja nevarnost zdrsa na tej poti.

Pred leti je posameznik, Stane Resnik, s svojim prispevkom skupnosti skrbel za zelene površine v KS Verd (Kotnikov park in Retovje) in bil za svoje delo financiran s strani KS Verd. Takrat je z osebno frezo sfrezal eno traso za sprehajalno pot. Žal je gospod Resnik preminul, a njegov prispevek ostaja v dobrem spominu kot pomemben del skupnostne dediščine. Po njegovi smrti je KS Verd, Občini Vrhnika nakazala namero, da bo morala javne površine, ki jih ima v lasti vzdrževati sama. Tako je Občina Vrhnika za vzdrževanje zelenih površin zadolžila ZIC (Zavod Ivana Cankarja), za zimsko službo glavne sprehajalne poti pa ni zadolžila nikogar, niti ni te umestila v program zimske službe.

“Šele ko nekoga ni, se zavemo prispevek določene osebe v skupnosti!”
Že samo spoznanje kako so bile te površine vzdrževane prej in sedaj pove veliko!

Zavedamo se, da je za trajno rešitev potrebno sodelovanje in pritisk na pristojne organe. Zato smo se odločili stopiti v akcijo in zahtevati nujno posredovanje. Po nekaj dnevnem telefonskem ping-pongu, kjer se ni zgodilo nič, smo v ponedeljek, 29. januarja 2024, poslali dopis vsem ključnim odločevalcem na Občini in komunali, v katerem smo opozorili na izjemno nevarnost zdrsa na glavni sprehajalni poti skozi Retovje in zahtevali takojšnje posipanje ter vključitev te poti v program zimske službe.

Skladno z našimi zahtevami so bili sprejeti ukrepi, in posipanje je bilo izvedeno trikrat v tem tednu. Danes lahko ugotovimo, da je stanje na poti bistveno izboljšano in bolj varno za obiskovalce.

Kljub temu pa je treba poudariti, da to ni dolgoročna rešitev. Potrebno je vključiti glavno sprehajalno pot skozi Retovje v program zimske službe, da se zagotovi redno in učinkovito vzdrževanje tudi v prihodnosti.

Tukaj pa apeliramo na vse, ki imate vpliv, da nam na tej poti pomagate.

V imenu krajevne skupnosti Verd se zahvaljujemo vsem, ki ste podprli našo pobudo in upamo, da bomo skupaj uspeli zagotoviti varnejše in bolj prijetne zimske poti za vse nas.

Lepo pozdravljeni,

Krajevna Skupnost Verd

Last modified: 3 februarja, 2024

Comments are closed.

Skip to content