KS Verd je uradno postala lastnica zemljišča

10 julija, 2023

📌 Poteza, ki se bo zapisala v zgodovino krajevne skupnosti Verd!
 
KS Verd je pridobila strateško pomembno parcelo ob🚣‍♂️ Ljubljanici od dedičev rodbine Marolt!
Krajevna skupnost Verd je uradno postala lastnica zemljišča na parcelni številki
11/2 2003 k.o. Verd . Le ta je sedaj last in del premoženja KS Verd. Z dediči rodbine Marolt smo sklenili dogovor o prenosu zemljišča na KS Verd.
Z dogovorom o prenosu lastništva smo se pogodbeno obvezali, da jim uredimo spominsko obeležje, kjer se bo KS Verd nadaljnih 50 let zavzemala skrbeti za prispevek pomembne rodbine v naši vasi. Obeležje bo namenjeno zapisu in prispevku same rodbine v našo vas.
Rodbina Marolt je v preteklosti KS Verd že podarila zemljišče, kjer je sedaj parkirišče in
mrliška vežica. Takratni predstavniki KS Verd tega niso obeležili nekako trajno, sedaj malokdo pravzaprav ve, da je bilo tudi to zemljišče podarjeno. Za omenjeno zemljišče so se dogovorili že naši predhodniki v času predsedovanja Urbana Žirovnika (domače Bana) in prav bi bilo, da zapišemo in s tem obeležimo tudi posle naših predhodnikov.
Dediči rodbine Marolt si nedvomno zaslužijo vso spoštovanje našega kraja. Predstavniki KS Verd pa smo jim za njihov doprinos iskreno hvaležni!
Razlogi o odkupu parcele:
Dogovorjena cena parcele je bila simbolnih 200€, uradna cenitev parcele pa je mnogo mnogo višja. Dediči bi zemljišče lahko ponudili na trg, pa so se raje odločili pristopiti k našemu predlogu.
Krajevna skupnost Verd želi parcelo, ki je do nedavnega bila še last Maroltovih urediti v neko strateško pomembno lokacijo za prihodnje generacije👨‍🍼. Urejenost naselja namreč kaže ambicije skupnosti Verda glede kakovosti življenja v samem naselju. Z vsako gradnjo ali urejenostjo same parcele posegamo v podobo prostora. Z načrtovanjem prostora pa omogočamo razvoj prihodnjim generacijam.
Kot KS Verd si želimo okolje, ki je v prvi vrsti privlačno👩‍❤️‍👨 za nas domačine Verda hkrati pa tudi drugim obiskovalcem ponuditi višji nivo udobja.🧘‍♀️ Želimo si še vnaprej spremljati stanje in potrebe ter probleme v samem prostoru Verda ter jih spreminjati v skupno dobro.
Območje urejanja novonastalega območja je predvsem, da bi postal prostor za oddih krajanov in mimoidočih. 🧘‍♀️🚣‍♂️Ureditev zemljišča bo v smernicah parkovne ureditve in prostora za počitek, ob izrednih razmerah kadar se bo v neposredni bližini odvijal pogreb, pa bo mogoče na zemljišču ob teh izrednih dogodkih zagotoviti tudi kakšno dodatno parkirno mesto. Pri tem bomo sledili priporočilom skupini arhitektov. Pri načrtovanju bo KS Verd sodelovala z arhitekti urejanja prostora. Predsednik sveta KS Verd, je že sestavil eno neformalno skupino arhitektov in strokovnjakov, katere je že zaprosil za pomoč pri idejnih rešitvah. Vabljeni pa k sodelovanju vsi, ki imate pri tem izkušnje in bi želeli s svojim delom prispevati k urejanju tega prostora. Veseli bomo pomoči 😍
Na kratko o Maroltih:
Starejše generacije👩‍🦳👴 o veleposesniku v Verdu vedo veliko, današnje generacijo bolj malo. Če na kratko povzamemo o domačiji Marolt. Lastnik je bil veleposestnik Marijan Marolt, rojen leta 1902 v Verdu. Po izobrazbi pravnik in umetnostni zgodovinar.
Leta 1911 je domačijo od svojih staršev prevzel v posest Janko Marolt, oče Marijana Marolta. Oče, Janko Marolt se je rodil leta 1862 kot peti otrok svojih staršev. Po končanem študiju medicine je bil kot okrožni zdravnik leta 1889 poslan na Vrhniko, kjer je bil zdravnik 🧑‍⚕️in tudi dolgoleten župan.
Vrhniški zdravnik je postal eden najveljavnejših posestnikov v okolici, veleposestnik in industrijalec na lepem prostoru ob Ljubljanici v Verdu, kjer so bile tri stanovanjske hiše, žaga, mlin, prej do leta 1911 pa tudi opekarna, hlevi in drugo..
Leta 1908 je postal vrhniški župan in to ostal dolgo vrsto let. Oče je kot edinega dediča določil sina Marijana, ter mu hotel preskrbeti najboljšo izobrazbo. Od takrat se je posestvo tudi uradno uveljavilo kot Maroltovina, ki jo poznamo tudi v današnjem času.
Pred koncem druge svetovne vojne pa se je maja 1945 tudi sam umaknil v emigracijo, saj so zanj postale razmere v domovini nevzdržne. Marolt je tako zapustil ogromno premoženja doma. Vedel je, da je šel v svet iz načelnosti, ki ni vezana na materializem. Selil se je iz taborišča v taborišče. Na koncu so se vkrcali za Argentino🇦🇷. V Buenos Aires je tako prišel junija 1948 s svojo ženo in tam bil do konca svojih dni. V Buenos Airesu je bil pravnik pri Društvu Slovencev.
Sodeloval je pri organiziranju slovenske skupnosti ter bil prvi in dolgoletni tajnik Slovenske kulturne akcije. SKA je bilo kulturno društvo slovenskih emigrantov v Buenos Airesu. Uveljavil se je kot pisec krajše proze in bil vodilni likovni kritik. V Argentini je napisal roman Jožef Petkovšek. Življenjepisna povest, Cankarjeva knjižnica zagotovo ima kakšen izvod za branje.
Prvenstveno je bil umetnostni zgodovinar, kritik in organizator, tesno povezan s splošno kulturno zgodovino; v drugi vrsti pa gledališčni in literarni kritik ter leposlovec. Na vseh teh področjih javnega dela se je Marolt uveljavljal že doma. V emigracijah pa se je pojavil prvič v tisku kot pisatelj🖋. Maroltova povest Zori, noč vesela je prvo izvirno zdomsko delo, ki ga je v knjigi izdala Slovenska kulturna akcija (SKA).V Argentini je napisal tudi zadnjo svojo knjigo, roman, v čast še enemu sokrajanju Jožefu Petkovšku z naslovom Življenjepisna povest. Z omenjenim romanom se je še dodatno dokazal, da je njegovo srce v domovini. Vse njegovo delo v tujini je delo ljubezni. Ljubezni do slovenstva v tujem svetu. Tega je vedno povezoval s preteklostjo v domovini. Vedno je spremljal umetnostno dogajanje v domovini in pisal o njem.
Umrl je leta 1972 v Buenos Airesu. O njegovi domačiji pričajo deloma preurejeni stanovanjski objekti, del domačije pa je bil porušen.
Na sliki pa se lepo vidi kako mogočno posestvo je včasih le to bilo.
Na koncu pa zopet še enkrat HVALA dedičem rodbine, da ste pristopili k naši ideji.
Prav tako se zahvaljujemo nekdanjemu županu Stojanu Jakinu, ki nam je brezplačno izdelal sodno cenitev. Ter vsem ostalim, ki ste bili kakorkoli udeleženi v postopku in ste pripomogli k realizaciji te družbeno pomembne zadeve! Hvala 🙏 ❤️
Svet KS Verd
 

Last modified: 27 julija, 2023

Comments are closed.

Skip to content