KS Verd obiskal poslanec DZ Bojan Čebela

2 julija, 2023

V torek, 27. 6. 2023 nas je na mojo pobudo obiskal Bojan Čebela, nekdanji borovniški župan, sedaj poslanec državnega zbora iz skupine Svoboda.
Dobila sva se v dnevnem baru Krnica, kjer sva 1 uro premlevala tematike, ki zadevajo naš kraj in kjer mora država oz. njene inštitucije odigrati svojo vlogo.
Predstavil sem mu projekt obvoznice S3, za katerega je odgovorna Občina Vrhnika in poudaril, kako pomembna je čimprejšnja realizacija te obvozne ceste za osrednji del starega vaškega jedra Verda. Naj omenim, da je občinski svet 22. 6. 2023 potrdil rebalans proračuna, s katerim je potrdil odkup zemljišč za namen izgradnje te obvoznice.
Predstavil sem mu dva dopisa, ki smo ju pripravili v KS Verd in sta bila v tem tednu poslana na Ministrstvo za infrastrukturo.
➡V prvem dopisu zahtevamo takojšnjo rušitev hiše Verd 164. Hišo s pripadajočim zemljiščem je odkupila država z namenom rušitev propadajoče hiše in izravnavo ceste. Ker pa so na tem delu dela zastala, v KS Verd ne moremo več trpeti, da tako nevaren objekt še vedno ni prišel na vrsto za rušenje. Po besedah DRSI so sredstva, ki so bila predvidena za ta del, že porabljena. Zato so potrebna dodatna sredstva, da se stvar premakne naprej. Ko gre za vprašanje varnost ljudi nas pravzaprav niti ne zanima, kje bo pristojni organ našel sredstva za izvedbo. Naj omenim, da so v juniju mimo te hiše potekali trije kolesarski maratoni, eden od teh je bil Tour of Slovenia, torej najpomembnejši kolesarski maraton v državi predvajan v živo. Si predstavljate kaj bi se zgodilo, če bi samo en strešnik padel med maratonom. Nacionalna katastrofa posneta v živo, za katero bi odgovarjala država. Torej tukaj KS Verd zahteva takojšnjo rušitev! Na delu izravnave ceste smo v KS Verd vsem pristojnim podali tudi predlog, da se umesti avtobusna postaja, ki jo Verd trenutno nima. Upamo, da bo Občina in DRSI tudi povzela idejno zasnovo in bo tudi avtobusna postaja dobila mesto na tej lokaciji.
➡V drugem dopisu podajamo pobudo za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste R3-642 odsek 1146 Vrhnika–Podpeč (od km 2,480 do km 3,620).
Pred leti v času županovanja Stojana Jakina, ko se je gradilo kanalizacijsko omrežje, je bila gradnja kanalizacije v Podgori razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop se je realiziral. Drugi sklop, ki je zajemal območje od križišča pri kapelici pa vse do zadnje hiše v Podgori (hiša družine Gregorka) pa se pa do dandanes še ni izvedel, pa čeprav je bilo tamkajšnjim krajanom obljubljeno, da se bo z 2. fazo nadaljevalo v roku dveh let. Ker ni prišlo do realizacije projekta, krajani še vedno nimajo urejene varne pešpoti. Velik problem predstavlja tudi zoženje ceste pri hiši Verd 245. Resen problem predstavlja tudi zaselek na desni strani na hribu, saj imajo ozko in strmo pot iz glavne ceste. V tem zaselku je tudi nekaj hiš, ki nimajo vodovoda, zato jim vodo vozijo gasilci PGD Verd, tudi oni so me že opozorili, na sam dostop do tega zaselka. Tovorna vozila so vedno širša, zato je dostop na ta hib z večjim vozilom resen izziv. Želeli bi si, da bi se DRSI in DRSC lotili projekta, ki je bil narejen leta 2015 pa je več kot očitno ostal v predalu. V KS Verd bomo Občino že spomnili na to, da bo naredila svoj del projekta. Vendar je tukaj potreben tudi pristop državnih ustanov, saj je cesta državna.
✅Pogovorila sva se tudi o zastoju pri projektu imenovanem S2. Zakaj dela stojijo? Kaže, da bo DRSI projekt nadaljeval jeseni. ❗
✅Poslanca Bojana Čebelo sem že pred časom seznanil, da sem DRSC zaprosil, da preden asfaltirajo zgornji sloj asfalta na krožišču pri viaduktu, da bi zgornjo plast asfalta osvežili tudi cca 70m v smeri proti mostu čez Ljubijo, saj je ta tudi že v slabem stanju. Zopet je tukaj nastal problem s financami. Kot vidimo sedaj, so že asfaltirali tretji sloj, tisti predel cca 70 m pa je ostal tak kot je.
✅Sogovorniku sem predstavil tudi željo, da bi lokalna skupnost pridobila v last rojstno hišo slikarja Jožefa Petkovška, ki je trenutno v lasti DSU. Ker je ustanovitelj tega podjetja zopet država, sem ga prosil za pomoč in rešitev, da bi KS Verd ta objekt in zemljišče pridobila z nekim prenosom, morda tudi z odkupom po neki nizki ceni. Objekt leži v samem središču vasi. Vse markantne hiše starega vaškega jedra Verd so se postopoma in se še bodo obnovile, Petkovškova hiša pa kaže res klavno podobo. Zato bi si želeli v KS Verd to rešiti, hkrati pridobiti prostore, kjer bi lahko delovala KS Verd, v objektu pa bi prostore lahko dobila tudi kakšna druga organizacija. Ker je objekt zavarovan ko kulturna dediščina verjamemo, da bi lahko za kasnejšo obnovo pridobili tudi evropska sredstva. KS Verd je ena od krajevnih skupnosti, ki nima doma krajanov. Z realizacijo tega pa bi ta objekt to lahko postal.
✅Sogovorniku sem predstavil tudi mojo idejo, da bi letos obeležili okroglo obletnico – 80 let od podpisa oporoke, v kateri je Milan Lenarčič vse svoje premoženje podaril univerzi, ki nosi njegovo ime. Univerza z dohodki iz premoženja vsako leto financira nadpovprečno nadarjene študente po celi Sloveniji. Pregledal sem vse podatke, ki sem jih dobil od Občine Vrhnika in ugotovil sem, da Milan Lenarčič, za to svoje plemenito dejanje, nikoli ni dobil nobenega priznanja Občine Vrhnika. Zato sem zastopniku Univerze predstavil idejo, kjer bi tudi KS Verd lahko naredila neke korake v smeri počastitve te note. Tudi na državni ravni sem podal Bojanu predlog, da bi lahko nekako počastili to dejanje. Torej Milan Lenarčič je s to odločitvijo, kjer je vse svoje premoženje podaril univerzi naredil veliko dejanje za družbo in študente. Morda bi lahko v Verdu celo poimenovali ulico mimo parka po njem, samo v razmišljanje. Takratno odločitev bi lahko dandanes primerjali z odločitvijo Iva Boscarola, ki je del premoženja, ki ga je ustvaril, podaril svoji lokalni skupnosti.
✅Na koncu sem Bojana presenetil s tem, da sva šla na teren preveriti, kako se krajani soočajo s problemom, ki zajema projekt, ki je ostal v predalu Podgora 2. faza . Želel sem, da Bojan prisluhne tem ljudem in tudi sam spozna potrebe tega dela. Predvsem, ko nanese na varnost najšibkejših v prometu, torej peščev in otrok.
‼️Po koncu sestanka s krajani, sva se dogovorila, da nam bo po svojih močeh pomagal, da se zadeve premaknejo naprej. Vesel in hvaležen sem Bojanu, da se je odzval mojemu povabilu, želim pa si, da se stvari res premaknejo naprej. Vsem krajanom tega dela, ki ste se odzvali mojemu povabilu, se zahvaljujem, da ste kljub močnemu dežju vseeno prišli v takem številu in predstavili tudi Bojanu potrebe in želje tega dela, ki je ostal pozabljen.
Na koncu smo bili itak vsi mokri, saj tudi dežniki niso več zdržali takega naliva. 😅
Dejan Novak

Last modified: 27 julija, 2023

Comments are closed.

Skip to content