Vabilo k oddaji ponudbe_košnja zelenih površin in urejanje zemljišč v KS Verd

13 aprila, 2024

Pozdravljeni!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za košnjo zelenih površin, vzdrževanju in skrb za urejenost pokopališča v KS Verd.

1. Lokacija-pokopališče Verd 

Obseg del:

-parcelna št.: 7/1 k.o. Verd
(košnja zelenice na levi strani poslovilnega objekta-pri lipi, košnja pasu zelenice med parkiriščem in brežino Ljubljanice, košnja zelenice okoli ekološkega otoka, čiščenje listja in druge nesnage s parkirne ploščadi-pihalnik, odstranitev večje trave in plevela med zaključnimi robniki in na celotni površini parkirne ploščadi (kar se jasno vidi in bode v oči, vsega mahu med tlakovci jasno ne bo mogoče odstraniti), skrb za urejenost prostora in po potrebi pobiranje odvrženih smeti na robu parkirnih prostorov in reke Ljubljanice, po potrebi odstranitev izrabljenih cigaret ob klopcah pri poslovilni vežici)

-parcelna št.: 2 k.o. Verd
(košnja zelenice na celotni površini parcele, predel za obzidjem oz. zadnji del pokopališča (za grobnico Galle ni potrebna vsakokratna košnja-po potrebi, ocenjuje se 3x letno, skrb da se ne zaraste robida),skrb za urejenost prostora, po potrebi grabljenje peska na dostopni klančini, po potrebi pometanje peska pri stiku peščene poti in ceste, po potrebi odstranitev plevela na peščeni poti do vhoda v pokopališče)

-parcelna št.: 1/1 k.o. Verd

(košnja zelenice med cesto in obzidjem pokopališča, košnja zelenice v smeri proti izhodu zidu pri stari vežici, skrb za urejenost na celotnem pokopališču, po potrebi grabljenje peska na sprehajalnih poteh in odstranitev plevela na teh poteh, po potrebi pometanje nanešenega peska iz tlakovanih površin in betonske poti okoli cerkve, izpihovanje stopnic-glavna vstopna točka na pokopališče, odstranitev morebitnih iztrošenih sveč, ki bi jih nanesel veter in bi bile na poteh pokopališča)
*spremljal urejenost posameznih grobnih mest (v kolikor bi bilo posamezno grobno mesto neurejeno in kazilo podobo pokopališča, bi naročniku sporočil opažene nepravilnosti)
*spremljanje urejenosti sprehajalnih poti, javiti morebitno potrebo po pesku za namen urejanja sprehajalnih poti, izvajalec mora poskrbeti za izravnavo dostavljenega peska, če se za to pokaže potreba
*pesek, ki da zagotovi naročnik se lahko uporablja zgolj za skupne površine pokopališča

-parcelna št.: 20/6,20/8 k.o.Verd 
(košnja po potrebi max 3x letno, skrb za urejenost, skrb da se ne zaraste robida)

Mrliška vežica:

-izvajalec bo pridobil ključe vežice in ob vsakokratni košnji in drugih delih pri urejanju pokopališča bo preveril urejenost vežice, prisotnost zadostne količine wc papirja, preveril zadostno količino čistil za čiščenje posode, preveril zadostno količino čistil za wc, na splošno preveril čistočo prostorov in po potrebi naročniku javil večje ne-čistoče

2. Lokacija- brežina Ljubljanice pri Maroltovi domačiji

-parcelna št.: 1788/6 k.o. Verd

(košnja zelenice med cesto in brežino Ljubljanice, skrb za urejenost zelenice, po potrebi pobiranje po zelenici raznešenih smeti eko otoka, po potrebi odstranitev odpadlih vej, po potrebi prestavitev hlodov za preprečevanje parkiranja ob cesti)

-parcelna št.: 11/2 k.o. Verd

(košnja zelenice med cesto in brežino Ljubljanice, skrb za urejenost zelenice, po potrebi pobiranje odvrženih smeti, odstranitev odpadlih vej)

*Urejanje te lokacije se prične šele po odstranitvi barake in nadstrešnice oz. po naročilu naročnika -predviden začetek del tega zemljišča je junij 2024)

Ostale zahteve:

*Za urejanje površin izvajalec uporablja svoje stroje in orodje. Stroški goriva so strošek izvajalca.
*Na vsaki lokaciji se bo določilo prostor za kompost, kjer se lahko odlaga morebitne veje, travo in podobno.
*Košnja trave s košaro je priporočena (ni pa obvezna, stvar odločitve izvajalca).
*Morebitno pomanjkanja peska na poteh pokopališča, pomanjkanje čistil in wc papirja, bo ob potrebi zagotovil naročnik (izvajalec zgolj sporoči potrebo).
*Skrb izvajalca za območje urejanja po načelu dobrega gospodarja, na priloženih slikah na povezavi lahko najdete nekaj detajlov, za katere bi skrbel izbrani izvajalec. Glej slike: odmrli glodalec, smeti, iztrošeni cigareti na ploščadi pri vežici, nanesen pesek pri cesti, plevel na skupnih površinah pokopališča, nanešen pesek na skupnih tlakovanih površinah pokopališča, nap.: odstranitev prinešenih stvari, ki bi jih nekdo odvrgel-betonski cegli na brežini parkirnega prostora.

*Izvajalec mora po vsakokratnem opravljenem delu naročniku poslati  3 slike pokošene lokacije slikane z aplikacijo Time stamp, ki sliki doda lokacijo in uro. Aplikacija je brezplačna. 

Za vsako lokacijo 1 sliko 7/1, 2, 1788/6 vse k.o. Verd.

Predvideva se, da bi se opravljal režim košnje po naslednjem programu. Na leto bi opravili cca 12 +2 košenj, sicer se pa bosta naročnik in izvajalec sproti pogovarjala o potrebah. 
(intenzivnost košnje se bo sprotno prilagajalo potrebam)

Načeloma je pa predvideno:

Marec 1x
April 2x
Maj 2x
Junij 2x
Julij 2x
Avgust 2x
September 1x + 1x po potrebi
Oktober 1x po potrebi

Cena mora biti opredeljena za vsako lokacijo posebej (1. lokacija Pokopališče Verd in 2. lokacija brežina Ljubljanice Maroltova domačija). Ponudba mora biti podana za 1 x košnjo in dela v opisu

Naročnik in izvajalec bosta podpisala pogodbo za dela v obsegu kot je navedeno v opisu del za obdobje slabih 3.leta do 1.1.2027 z možnostjo podaljšanja.  

Račun za opravljena dela se izdaja za pretekli mesec, rok plačila je 30 dni po prejemu e-Računa.

Na celotnem območju pokopališča Verd so v prihodnjih letih predvidena večja vlaganja, saj se bo celostno urejalo območje pokopališča in spremljevalnih površin. V času gradbenih posegov se bosta naročnik in izvajalec sprotno dogovarjala o delih. 

Če bo najcenejša ponudba presegla finančne zmožnosti KS Verd ne bo izbran noben ponudnik.  Rok za oddajo ponudbe je 23.4.2024 do 12.00 ure na e-pošto: dejan.ksverd@gmail.com

Na povezavi spodaj so podrobne slike lokacij, na povezavi lahko slike naložite v 7.dneh po tem bo povezava potekla: https://we.tl/t-9lpcO1tpOD

Last modified: 13 aprila, 2024

Comments are closed.

Skip to content