Novo poglavje za KS Verd

6 januarja, 2024

Svet KS Verd z novo sestavo je zaupanje in vodenje zaupal dosedanjemu predsedniku sveta.

Novo vodstvo KS Verd:
predsednik: Dejan Novak
podpredsednik: Tadej Švigelj

V petek, 5. januarja 2023, je v prostorih PGD Verd potekala prva seja novo izvoljenega sveta. Izvoljeno je bilo novo vodstvo skupnosti. Odstopi svetnikov v preteklem letu so zaznamovali 2/2 leta 2023. Po zakonu je potreben razpis nadomestnih volitev za člane sveta krajevne skupnosti, če odstopi več kot 1/3 članov sveta. Zato so bile za 17.december 2023 sklicane nadomestne volitve. Dosedanji predsednik sveta Dejan Novak in član sveta Matic Mesojedec sva funkcije obdržala, sva se pa po tehtnem premisleku skupaj odločila, da skličemo zbor krajanov 11.novembra 2023, saj je bilo to še takrat skupna odločitev in zaveza takrat še polno operativnega sveta. Podlago za sklic sva tako našla v 4.seji sveta, kjer smo takrat odločili, da bomo zbor krajanov sklicali jeseni 2023. Ker sva ocenila, da je vendarle potreben sklic krajanov po tako dolgem obdobju, tudi zaradi tega ker smo tega krajanom obljubili. Ja pač “nisva standardna politika, ki bi samo obljubljala, obljubljeno pa ne izvedla”. Tukaj lahko zase povem, če nekaj rečem ali obljubim, bom to naredil oz. se res potrudil na tem, pa če bodo okoliščine še ne vem koliko težavne.
Zadnji zbor krajanov je bil namreč pred 9. leti. Poleg tega se je skupnost znašla na neki situaciji, kjer so se nekateri že spraševali o njenem obstoju, morebitni ukinitvi in podobnih pomislekih. Tudi zato je bil eden od razlogov, da sva se odločila, da je zbor vendarle potreben pred samim volitvam, saj morava narediti vse kar je v najini moči, čeprav vedoč, da bodo nekateri izpostavljali njegovo legitimnost ali pa se ne udeležili zbora, zaradi tako imenovane legitimnosti sklica (predstavnike Občine). Glede neudeležbe predstavnikov Občine na samem zboru bodimo realni, kateri občinski funkcionar bi pa z veseljem prišel na zbor krajanov Verda, se z njimi soočil na zboru, ki je bil sklican po tako dolgem obdobju in z problemi za katere je kot funkcionar soodgovoren, da se do danes po več desetletjih še niso rešili (dostopne ceste na relaciji Kamnoloma Verd, ne nadaljevanje 2.faze Podgora, ki se do danes ni izvedla, kljub pred leti danim obljubam in drugi do slej nerešeni problemi). Če je vprašljiva legitimnost sklica je seveda to premišljen korak neudeležbe, sklicatelju pa seveda nalaga dodatno breme.
Ampak oba z Maticem sva trdne osebnosti in iz testa, ki naju še tako težke okoliščine ne bodo odvrnile, da narediva tisto kar je za kraj, tukaj živeče ljudi in skupnost dobro in prav.

Ko me nekateri sprašujejo, zakaj pa so pretekli svetniki odstopili? Jim odgovorim: vsak je za to imel svoje razloge o katerih morate vprašati njih same. Je dejstvo, da pa vseh predlaganih osebnostno nisem dovolj dobro poznal tukaj je bila pa moja napaka. Razen Matica, s katerim se poznava že več deset let. To je bila moja šola in jo pri novih kandidatih za svet nisem želel ponovit. Za lažjo predstavo tudi na državnem nivoju novoustanovljene stranke večkrat razpadejo predvsem zaradi tega, ker se ljudje med seboj dovolj dobro ne poznajo. Cilje imajo že iste, ampak na ovirah in težavnem okolju se pokaže, kdo bo obstal, kdo bo komu stal ob strani, kdo bo komu kril hrbet in kdo bo raje odvrgel puško in zbežal. (čeprav so bili razlogi nekateri odstopi iz posameznikove osebne okoliščine in niti niso bile povezane s samim svetom)
Torej, če nebi nabral 5 zainteresiranih krajanov za kandidaturo za svet KS Verd, bi bila po vsej verjetnosti skupnost ukinjena, s tem pa bi naša skupnost izgubila “zadnjo linijo obrambe” ter vsa sredstva, ki jih ta skupnost sedaj ima. Verjetno ta sredstva nikoli več “Verd-Janezova vas, Mirke, Bistra” ne bi videli. Priključili bi jih v integriran proračun Občine, kot so to naredili z odškodnino Kamnoloma Verd v kraju pa naredili nič. Takrat je Kamnolom Verd Občini Vrhnika zaradi neizgradnje tega priključka v skladu z mediacijo plačal 376.564,84 Eur.

Namen sklica zbora krajanov je bil tudi, da krajane seznanimo z delom KS Verd in jih na zboru pozovemo, naj vendarle kandidirajo tisti, ki želijo prispevati k razvoju skupnosti. Vendar zgodovina je zopet pokazala, da tudi najbolj goreči kritiki nimajo poguma za samo kandidaturo.
Izkušnja: Lahko je podajati kritiko in izpostavljati probleme naše skupnosti, njihovo reševanje pa je nekaj povsem drugega, večkrat zelo težavna naloga!

KS Verd je specifična skupnost, po površini je največja v Občini Vrhnika, kar logično pomeni:
Na večji površini je seveda tudi več problemov. Na sliki spodaj lahko vidite, kako veliko območje obsega KS Verd, koliko površin katere druge KS lahko spravite v površino naše. Po številu prebivalcev je pa takoj za Vrhniko. Čeprav se štejemo kot vas, krajani niso tako zelo povezani, kot denimo v kateri bolj odročni vasi. V vasi nimamo tradicionalnih sistemskih društev razen PGD Verd, ki bi povezovala njene krajane. Čeprav se trudimo tudi na tem področju. Vasi imajo običajno več društev, ki skrbijo za družabno življenje krajanov in so “DUŠA” kraja. V naši skupnosti tega primanjkuje, osebno menim, da je temu tako ker društva nimajo svojega prostora. V preteklosti je izguba prostorov nad trgovino Verd pokopala takratno mladinsko organizacijo. Danes se čudimo, kakšna je današnja mladina, ko opazujemo njen vandalizem pri Mercatorju. Pa se morda zavedamo, da je mladina v Verdu nekoč imela prostor, kjer se je lahko družila. Starši so pa točno vedeli, kje so njihovi otroci! Tam je se je mladina družila igrala biljard predvajala glasbo, izvajale so se predstave, igrale razne igre, bili koncerti in seveda tudi popivanja je bilo. Ampak vandalizma ni bilo, če pa je do njega prišlo se je to običajno razrešilo v vrstah med samo mladino. Spominjam se dogodka, ko je družini Žnidaršič nekdo sredi noči razbil okno, takratna mladina je seveda tudi povrnila škodo, posameznike smo pa sami naučili, da se tega ne počne, saj bodo naslednjič vrata DOMA za njih zaprta, kar bi bila pa največja kazen. “In vsi so razumeli sporočilo!” Čeprav sem tudi sam odraščal v tem obdobju vem, da je bilo življenje nekaterih krajanov predvsem sosedov v časih težko, ker je bila lokacija v jedru vasi. Ampak mladina je vendarle imela svoj “living space takrat imenovan DOM” in naredila tudi kaj dobrega za to skupnost.

KS Verd ima resne probleme, ki se niso rešili že več desetletij. Imamo obremenitve, ki zajedajo v naše vsakdanje življenje s katerimi moramo sobivati: Kamnolom Verd in tovorni promet, avtocesta, ki je fizično razdelila skupnost na pol in povzroča svoje obremenitve, železnica, tranzitni promet do Borovnice, industrijska cona v kateri so tudi nekatera podjetja, ki se ne držijo omejitev kraja (na primer nočni tranzit tovornih vozil skozi kraj), pa omejitve v krajinskem parku Ljubljansko barje,.. Zato so nekateri prebivalci razumljivo že čisto na koncu potrpežljivosti in je vodenje take skupnosti seveda zato zelo naporno, obenem pa še izredno nestimulativno, saj so funkcije častne oz. brezplačne. Nagrada je običajno samo kritika, pohvala se zgodi redko. Ne razumem ljudje res težko rečejo, hvala to je pa dobro.
Ravno zato je bila odločitev, da na stebre oglasnih tabel zapišemo tudi pozitivne misli, da poskušamo družbo tudi naučiti, da je življenje vendarle potrebno sprejemati tudi pozitivno.Skratka novo poglavje za KS Verd se začenja z dobro znanim obrazom, ki ima že izkušnje in poznavanje potreb skupnosti. Svetniki so izrazili zaupanje v dosedanjega predsednika in verjamejo, da bo nadaljeval svoje delo z enako predanostjo in zavzetostjo kot doslej. Stabilnost je v tem trenutku pomembna. To nam je uspelo saj je svet ponovno postal polno operativen.

Dosedanji predsednik je izrazil hvaležnost za zaupanje, ki mu ga je izkazal svet KS Verd, ter poudaril, da bo nadaljeval s prizadevanji za razvoj skupnosti, izboljšanje infrastrukture in življenje tukaj živečih krajanov.

Ob tej priložnosti bi pozval vse prebivalce KS Verd, naj sodelujejo in aktivno prispevajo k skupnosti. Pretekla izkušnja nas je utrdila, zato smo tudi pripravljeni in odprti za sodelovanje s prebivalci, ki si želijo prispevati k napredku, pomenu skupnega dela za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse.

Bodite aktivni člani te skupnosti!

Zapisal: Dejan Novak

Last modified: 8 januarja, 2024

Comments are closed.

Skip to content