Nadomestne volitve za Krajevno skupnost Verd

22 oktobra, 2023

Občinska volilna komisija Občine Vrhnika je na podlagi 110. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. Na redni seji dne, 4. 10. 2023 je komisija sprejela sklep o razpisu nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Verd. Na nadomestnih volitvah se v svet Krajevne skupnosti Verd voli 5 članov.

Nadomestne volitve se izvedejo v nedeljo, 17. 12. 2023.

Za dan razpisa volitev, s katerimi pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9.10. 2023.

Kandidature se lahko vložijo do četrtka, 16. 11. 2023, do 19.00 ure.

Več informacij tudi na:


https://vrhnika.si/nadomestne-volitve-krajevne-skupnosti-verd/

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na Tanjo Kohne, telefon 01/7555-417

Last modified: 9 decembra, 2023

Comments are closed.

Skip to content