Nerazumna birokracija na poti očiščenja jarkov na Ljubljanskem Barju

15 oktobra, 2023

Predsednik Krajevne skupnosti Verd sem se danes srečal z rečnim nadzornikom iz podjetja Hidrotehnika, da bi skupaj pregledala dva jarka potrebna čiščenja na območju Ljubljanskega barja v naši KS. Željo za čiščenje teh dveh jarkov so izrazili kmetje na nedavnem sestanku, ki je potekal 11. marca 2023.

Imamo pereč problem, s katerim se soočamo lokalna skupnost Verd pri poskusu čiščenja jarkov. Prav tako so se pojavila vprašanja o smiselnosti nekaterih birokratskih ovir, ki jih je treba premagati. Zato se mi zdi prav, da se o tem kot družba začnemo pogovarjati javno, da nas pristojni slišijo, ker tukaj gredo stvari predeleč!

🛎Za začetek, postopek čiščenja jarkov zahteva številna soglasja, kar je v Sloveniji postalo že nekoliko običajno. A poleg tega so se pojavile tudi dodatne ovire, ki otežujejo ta postopek. Ena od pomembnih institucij, ki igra ključno vlogo pri tem, je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN).

Predsednik Krajevne skupnosti sem se obrnil na rečnega nadzornika Miho Lukeka za pomoč, saj ta ima veliko prakse pri delu z soglasje dajalci. Poleg tega sem želel pridobiti vpogled v dokumentacijo, ki jo običajno izdela podjetje, ko želi očistiti določen jarek, ter bolje razumeti prakso omejitev v teh postopkih.

Vendar pa se zdi, da ZRSVN posega predaleč s svojimi zahtevami. Njihova zahteva po izdelavi projektne naloge se zdi pretirana in nesorazmerna s cilji čiščenja jarkov. Namesto, da bi olajšali postopek, se zdi, da bi ZRSVN najraje videl, da bi ❗celotno Ljubljansko barje postalo naravno mokrišče❗, iz katerega bi izgnali kmete in njene prebivalce.

Že samo zahteva ZRSVN za čiščenje jarkov, kjer je potrebno izdelati projektne naloge, ki pa so trenutno na trgu težko dostopne zaradi preteklih poplav je pretirana. Da drugih, njihovih zahtev z muljem in zarastjo niti ne omenjam. Poleg tega za takšno nalogo potrebujemo tudi mnenja biologov in drugih strokovnjakov. V Sloveniji je trenutno malo podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstnimi študijami, in tisti, ki to storijo, zaračunajo visoke cene, ki presegajo razumna finančna sredstva lokalne skupnosti.

Naj povem, da edina pisna ponudba, ki sem jo pridobil za izdelavo projektne dokumentacije za čiščenje dveh jarkov stane 3660 eur, povpraševanje sem poslal več podjetjem. KS Verd ima v proračunu za leto 2023 4000 eur za komplet izvedbeni del, kar vključuje tudi sredstva Občine Vrhnika, ki jih bomo pridobili za namen čiščenja jarkov, saj smo za čiščenje teh dveh jarkov predhodno kandidirali tudi na Občinskem razpisu. Zato je zahteva ZRSVN v tem pogledu nerealna, meni kot predsedniku skupnosti pa nalaga nemogoče. Kako naj zadovoljimo potrebe in želje kmetov na eni strani, medtem ko mi druga stran, ki varuje naravo, podaja take omejitvene ukrepe in zahteve, ki na koncu dosegajo celotna proračunska sredstva. Skratka to ni realno, zato predlagam odločevalcem naj nekdo potegne tem ljudem ročno, ker tako ne bo šlo!

⚔A ZRSVN ni edini organ, ki sodeluje v tem postopku. Obstajajo tudi drugi soglasje dajalci, kot so ZVKDS, ZZRS, DRSV, lastniki zemljišč in drugi. Skratka, postopek je izjemno zapleten in zahteva veliko časa in sredstev, če vsak od njih komplicira s svojimi zahtevami.

Kot družba moramo najti ravnovesje med varstvom narave in potrebami kmetov in lokalnih prebivalcev. Kmetje so ključni za oskrbo s hrano, in zdi se nesmiselno, da bi v imenu varstva narave omejevali njihovo pravico do obdelovanja zemlje. Upamo, da se bodo pristojni organi zavedali potrebe po racionalnem pristopu, ki bo omogočal čiščenje jarkov brez nesorazmernih birokratskih ovir, ki seveda stanejo.

Poleg tega se lahko postavi vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bo Ukrajina in njena kmetijska panoga pristopila k Evropski uniji. Kmetje na Ljubljanskem barju, se ob teh omejitvenih ukrepih ne bodo morali soočiti z močno konkurenco, kar bi lahko ogrozilo njihov obstoj. Namesto, da bi onemogočali lokalne kmete, bi morali pristojni organi poiskati rešitve, ki bodo omogočile trajnostno sobivanje narave in kmetijstva.

❗Čas je, da se prenehamo izgubljati v birokratskih zapletih in namesto tega iščemo načine za reševanje problemov na Ljubljanskem barju, ki bodo koristili tako naravi kot ljudem. KS Verd si prizadeva za to, da se ohrani ravnovesje med varstvom narave in potrebami lokalnih kmetov ter prebivalcev, saj je to ključno za trajnostno prihodnost območja.❗

✅Prosil bi vrtičkarje, ki vrtnarite na območju prihodnje ureditve jarkov, da odstranite stvari v neposredni bližini jarkov in omogočite izvajalcem, da bodo jarki dostopni za ureditev. Prosimo tudi, da v jarke ne odmetavate lesenih odpadkov, vej tramov in podobno, saj s tem ❗zmanjšujete pretok jarkov. Prosimo tudi, da ne postavljate objektov čez same jarke kot je na sliki, saj bo sedaj potrebna rušitev tovrstnih objektov.

✅Čas je tudi, da se začne Občina Vrhnika zavedati pomena krajevnih skupnosti in njihovega doprinosa. Medtem, ko se predsedniki KS borimo za svoje okraje z deležniki v postopkih, da se nekaj naredi in premakne v naših okrajih večkrat pri tem privarčujemo tudi sredstva skupnosti tudi občinska. Danes na primer je bil sestanek potreben tudi zaradi tega, da se z nadzornikom pogovorim kako se bom lotil soglasje dajalcev, da nam ne bodo s svojim nemogočimi zahtevami požrli cel kup denarja, ki ga seveda nimamo na pretek. Naj povem, da sem danes moral vzeti dopust, da sem se v jutranjem času lahko dobil z rečnim nadzornikom in z njim cel dopoldan pregledoval pereče zadeve na naših vodotokih. Da sva vse to pregledala in druge lokacije našega območja. Samo letos sem vzel že 3 dni dopusta za to skupnost. Rečni nadzornik ima delavnik med tednom do 14.00 ure, zato se moramo jasno mi prilagoditi njemu. Me pa zanima, kdo mi bo povrnil moj trud za to skupnost? Predsedniki smo pa zastonj delovna sila in podaljšek Občine? Kot sem že večkrat navedel funkcija ni hvaležna, zelo zahtevna, povrhu si pa še vsak vzame pravico komentiranja in kritiziranja. Občinski uradniki naj pogledajo tudi mnenja drugih Občin, kjer bodo videli, da to ni tabu tema in naj se začne delo predsednikov tudi spoštovat in ustrezno tudi finančno nagradit! Če se za vse mogoče stvari najde denar, naj se tudi za to področje!!

https://skupnostobcin.si/…/02/24/zakljuceno-povprasevanje/

Predsednik KS Verd

Dejan Novak
Zapisano v petek 13.10.2023

Last modified: 15 oktobra, 2023

Comments are closed.

Skip to content