Protihrupna zaščita

14 avgusta, 2023

📌PROTIHRUPNA ZAŠČITA

Krajane Krajevne skupnost Verd obveščamo, da smo na DARS 27. 7. 2023 naslovili dopis, v katerem smo zaprosili za podatke, v katerih fazah so projekti, ki se načrtujejo za območje AC odseka 0053/0653-Vrhnika-Logatec (AC-A1). Ker ste se občani nekajkrat obrnili na posamezne svetnike in predsednika KS, smo takoj zavihali rokave in na DARS poslali dopis, v katerem želimo pridobiti kompetentne odgovore.

Ker tematika zadeva več ljudi tudi izven naše KS, vam podajamo povzetek odgovora, ki smo ga prejeli iz DARS:

V zvezi z izvedbo dodatne protihrupne zaščite na območju Janezove vasi še dodajamo, da je načrtovana v okviru rekonstrukcije cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) – Brezovica – Vrhnika – Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika. Izvedla se bo v okviru druge etape razširitve avtoceste med platojem nekdanje cestninske postaje Log in začetkom viadukta Verd, ki se bo predvidoma pričela leta 2025 in nadaljevala v letih 2026, 2027 in 2028. Zamenjava protihrupne ograje na viaduktu Verd ni predvidena.

📌Opozorili so nas, da:

Študija ni nujno dokončna verzija, saj se lahko v postopku do pridobitve gradbenega dovoljenja še ustrezno prilagodi.

Svet KS Verd

Last modified: 13 septembra, 2023

Comments are closed.

Skip to content