Urban Čepon

28 junija, 2016

Rojen sem leta 1989, poročen in oče treh otrok, univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva, samozaposlen kot projektant (pooblaščeni inženir gradbeništva). Ukvarjam se s poplavnimi študijami in splošno projektivo (okoljska infrastruktura, pridobivanje mnenj in gradbenih dovoljeni, svetovanje). Imam izkušnje iz prostorske in gradbene zakonodaje, nepremičninskega prava, sistemov vodenja kakovosti ISO, projektnega vodenja, strateškega planiranja, pridobivanja EU sredstev ter javnih naročil.

Bil sem dolgoletni voditelj mladinske organizacije ter rad kolesarim.

V teku so bistvene spremembe občinskega prostorskega načrta (tudi izdelava nove poplavne študije), hkrati se izvaja (in se se bo) večje infrastrukturne projekte v KS Verd.

“S svojimi izkušnjami in strokovnim zanjem bom pripomogel, da bo KS Verd aktivni deležnik in bodo spremembe OPN in investicije strokovno izpeljane ter tudi v korist občanov KS Verd.”

Last modified: 1 oktobra, 2023

Comments are closed.

Skip to content