Oglasne table

30 julija, 2023

📌Naše začasne oglasne table se bodo v naslednjih 2 mesecih umaknile in po celi KS Verd bomo dobili bomo nove. Oglasne table bodo podobnega izgleda, kot jih na Vrhniki že vidimo, vendar ne bodo tako široke kot ja ta na sliki. Naše obvestilne table bodo na en prekat, izobešanje obvestil in letakov v njih pa bo omogočeno vsem, ki bodo to želeli. Vitrine ne bodo zaklenjene!

Ne sprašujte pa koliko časa, dopisov, dokumentov, telefonskih pogovorov in osebnih obiskov je potrebnih, da vsi potrebni soglasjedajalci podajo pozitivna soglasja. Ampak nam je to uspelo, v tem tednu pričakujemo še pozitivno mnenje DRSI za 2 lokacije.

Nato se bo pričelo z izvedbenim delom.

Last modified: 13 septembra, 2023

Comments are closed.

Skip to content